Nyheter

Josefsson etablerar tillfälliga boenden i Enköping

2018-04-27

Denna etablering innhåller 19 stycken bodar med enkelboenden, dubbelboende och handikappanpassade boenden.